Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky Krása Vesmírna (ďalej len Podmienky) platia pre nákup v internetovom obchode Krása Vesmírna <http://krasavesmirna.eu/>. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu Krása Vesmírna je:

Mgr. arch. Renáta Ormandíková
Lubinská 6, 811 03 Bratislava
DIČ: 1024885015
IČO: 43952101

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku Krasavesmirna.eu považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, uvedenú v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach Krasavesmirna.eu v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídaných udalostí a v takomo prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

2. Vybavenie objednávky

Krása Vesmírna dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej objednávky prostredníctvom eshopu. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky.

3. Platby

Všetky uvedené ceny na stránkach Krása Vesmírna sú uvedené bez DPH. Konverzný kurz je 30,1260 SKK = 1 EUR. Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny.

V internetovom obchode Krása Vesmírna môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  • Platba v hotovosti – pri prevzatí v prevádzke spoločnosti
  • Platba na dobierku – pri objednávke cez Slovenskú poštu alebo špedičnú službu

4. Dodanie tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

Odhadovaná dodacia lehota objednaného produktu, ktorý je dostupný na sklade, je 7 dní. Tovar expedujeme najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia a autorizovania platnej objednávky. Krása Vesmírna si vyhradzuje právo na zmenu dodacích podmienok. O predĺžení dodacej lehoty budeme kupujúceho informovať. Tovar vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Tovar je dodávaný v kvalitných obaloch a dostatočne zabezpečený aby neprišlo k jeho poškodeniu. Pri prevzatí balíku je každý zákazník povinný ho skontrolovať, či nebol tovar alebo jeho balenie akokoľvek poškodený a nezávadný. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je kupujúci povinný zásielku neprevzať.

Pri dodaní postupuje v zmysle všeobecných podmienok platných pre elektronický obchod. Uvedené podmienky dopravy sa vzťahujú na územie Slovenska. Pre objednávky do zahraničia sa môžete informovať individuálne.

5. Možnosti dodania tovaru

Továr, ktorý si objednáte v eshope Krása Vesmírna vám môžeme:

  • Pripraviť na prevzatie v našej kamennej pobočke
  • Zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty
  • Pre špeciálne podmienky, alebo dodanie do zahraničia sa informujte individuálne

6. Reklamačný poriadok

Podľa samostatných reklamačných podmienok.

7. Ochrana osobných údajov

Krása Vesmírna spracuje údaje svojich zákazníkov, aby mohla ponúknuť čo najlepšiu službu. Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom, v prípade, že nám k tomu nedáte explicitný súhlas. Registrovaní zákazníci si môžu upraviť svoje údaje. Kedykoľvek môžete tiež požiadať o ich zmenu alebo vyradenie z evidencie prostredníctvom listu alebo e-mailu.

8. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za dodanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na eshope Krása Vesmírna.

Obchodné podmienky platia od 25. 11. 2014.