Design shop v Bratislave

Od mája 2022 je obchod Krása Vesmirna na novej adrese: Mikulašska 29.

Autorka a majiteľka ostáva a nové priestory sú ešte krajšie a lákavejšie, ako na starej adrese.

Krása Vesmírna je najkrajší a najmenší priestor a ateliér vo vesmíre. Je to královstvo v ktorom si plním svoje tvorive sny. Každy deň sa teším, že tento svet mám.